ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಸ್ಟೇಬಲ್ 4000 ಹುದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಕಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ, 4000 civil pc key answer 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (4000 civil pc key answer 2021 ) ಇಲಾಖೆಯು ದಿನಾಂಕ 25 ಮೇ 2021ರಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸುಮಾರು 4000 ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಕಟಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡೌನೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

A_Series

B_Series

C Series

D Series

E Series

ಗ್ರೆಸ್ ಅಂಕಗಳು

1 3
4000 civil pc key answer 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *